Bezpečnost

Advokáti kanceláře jsou ve smyslu ustanovení § 21 zákona o advokacii zavázáni mlčenlivostí o všech skutečnostech, s nimiž se v průběhu poskytování právních služeb seznámí.

Povinnost mlčenlivosti se vztahuje ve stejném rozsahu také na zaměstnance AK, kteří jsou zavázáni k uvedené povinnosti písemným prohlášením o pracovněprávní a trestní odpovědnosti. Toto ujednání o mlčenlivosti platí pro zmíněné osoby neomezeně i po skončení pracovněprávního, či jiného smluvního vztahu.

AK má uzavřeno nad rámec standardního pojištění odpovědnosti advokátů za škodu do výše 3.000.000,- Kč, další připojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem advokacie s pojišťovnou Generali - Pojišťovna, a.s. ve výši 11.000.000,- Kč.

tisknout článekodeslat na e-mail