Ceny

Plnění požadované právní služby je zahájeno v den úhrady zálohy a doplaceno při splnění zadaných úkonů právní služby (tj. při předání stanovisek, ukončení jednání v zastoupení klienta, či předání návrhů na uzavření smluv a jiných dokumentů), a to podle skutečného rozsahu.

Cena právní služby činí 1200,- Kč. bez DPH za 1 hodinu poskytnuté právní služby, avšak vždy zaokrouhleně na čtvrthodiny.

Tato cena může být podle náročnosti konkrétního případu upravena ve formě slevy (-50%) nebo přirážky (+200%).

V případech zastupování klienta u soudů (např. pohledávky) a také u správních orgánů, se výše odměny řídí příslušným právním předpisem, neboť tuto odměnu v případě úspěšného výsledku sporu nehradí klient, ale protistrana podle rozhodnutí soudu o nákladech řízení.

Možné formy postupu při sjednávání právních služeb:

Požadavek klienta na poskytnutí právní služby ve věci:

 1. mimosoudní
 2. soudní

Druh jednání:

 1. jednorázová poradenská činnost
 2. první jednání s převzetím právního zastoupení pro jednu kauzu
 3. převzetí právního zastupování pro více kauz s podpisem mandátní smlouvy / plné moci
 4. příprava na jednání soudu – jednání k doplnění spisu na pokyn soudu
 5. seznámení s rozhodnutím soudu – převzetí zastoupení v odvolacím nebo dovolacím řízení
 6. jednání s předáním výsledku činností advokátní kanceláře při poskytování právní služby mimo soudní řízení (obchodní a občanské věci)

Klient se dohodl s advokátem, že poskytnuté právní služby budou účtovány podle některé z těchto úprav, jako:

 • jednorázová smluvní odměna ve výši ……………….bez DPH, nebo
 • odměna podle počtu hodin, přičemž každá hodina právní služby činí 1200,- Kč bez DPH, Počet předpokládaných hodin pro účtování odměny činí:……, proto odměna celkem činí: …………Kč,
 • odměna podle počtu úkonů právních služeb dle §7 a §11 vyhlášky č. 177/1996 Sb.

 

tisknout článekodeslat na e-mail