Náš tým

Náš tým

V současné době tvoří náš pracovní tým 29 členů, z nichž je 19 právníků - specialistů zaměřených na obchodní právo s akcentem na korporační vztahy, hospodářskou soutěž, obchodní závazkové vztahy včetně vymáhání pohledávek a konkurzů; občanské právo s akcentem na vztahy k nemovitostem, správní právo, pracovní právo, právo EU, a také trestní právo, rodinné právo, bytové právo, přestupkové právo a další právní obory.

Kapitoly článku

JUDr. Jindřich Palička, advokát, specializace na občanské právo, vymáhání pojistných plnění, rodinné právo včetně rozvodů a vypořádání společného jmění manželů; včetně působnosti v právních oborech: pracovní právo a trestní právo;

JUDr. Ladislav Piterka, advokát, specializace na pracovní právo, odškodňování úrazů a nemocí z povolání, řešení škod a související sociálně právní vztahy, bytovou problematiku, uplatňování pojistných nároků a přestupkové právo v oblasti dopravních nehod včetně jejich komplexního vyřešení;

JUDr. Rostislav Neuvirt, advokát, specializace na obchodní právo, věcná práva včetně investiční výstavby, vlastnictví, nemovitosti, právo stavby a dílo, soutěžní a autorské právo, závazky z jiných právních důvodů (bezdůvodné obohacení aj.), průmyslové a autorské právo;

JUDr. Stanislav Brtník, advokát, specializace na obhajoby v oblasti trestné činnosti proti životu a zdraví, drogové kriminality a trestné činnosti daňové, poplatkové a devizové, včetně zastupování ve správních řízeních o výkonu služby příslušníků ozbrojených sborů;

Mgr. Bc. Kateřina Šímová, advokátka, specializace na občanské právo, rodinné právo včetně opatrovnických vztahů; změny a vypořádání manželských majetkových práv, věcná práva, vlastnictví včetně převodu nemovitostí, spoluvlastnictví, bytové právo, pohledávky z nájemních vztahů včetně družstevních podílů, zástavní práva, závazky ze zaopatřovacích smluv, obhajoba mladistvých a majetkových trestných činů;

Mgr. Barbora Magočová, advokátka, specializace na občanské právo, rodinné právo, předmanželské smlouvy, společné jmění manželů, rozvody a vypořádání majetkových práv manželů, reklamace dovolených, závazkové vztahy z právních jednání a deliktů (kupní smlouvy, smlouvy o dílo, nájemní smlouvy, škody a různé druhy uzavíraných smluv se slabší stranou nebo mezi podnikateli) a nekalá soutěž;

Mgr. Petra Králíková, advokátka, specializace na občanské právo, absolutní majetková práva, vlastnictví, spoluvlastnictví včetně společenství vlastníků, družstevní vztahy, bytové právo, závazkové vztahy z právních jednání a deliktů (smlouvy kupní, darovací a nájemní), spoluvlastnictví, pohledávky z nájemních vztahů včetně družstevních a přestupkové právo včetně řízení přestupkové agendy u municipalit

<< předchozí kapitolanásledující kapitola >>

tisknout článekodeslat na e-mail