Moural a Kopecký [logo společnosti] Advokátní kancelář
Moural Kopecký a Partneři

Náš tým

V současné době tvoří náš pracovní tým 29 členů, z nichž je 19 právníků - specialistů zaměřených na obchodní právo s akcentem na korporační vztahy, hospodářskou soutěž, obchodní závazkové vztahy včetně vymáhání pohledávek a konkurzů; občanské právo s akcentem na vztahy k nemovitostem, správní právo, pracovní právo, právo EU, a také trestní právo, rodinné právo, bytové právo, přestupkové právo a další právní obory.

Společníci

Společníci, partneři a zaměstnanci:

JUDr. Stanislav Moural, MBA, řídící společník, konzultant pro statutární orgány, CEO a TOP management obchodních společností, družstev a municipalit; zaměření: právní rámec strategického řízení firem včetně implementace do funkčních oblastí; specializace na právo obchodních korporací, kompetenční vztahy, závazkové právo (smlouvy a jejich zajištění);

Mgr. Ing. Vlastimil Burďák, advokát, specializace na občanské (a obchodní právo) – smluvní vztahy, řešení vad, vymáhání pohledávek a právo v oblasti veřejných zakázek; zajišťování rozvoje podnikatelských aktivit zahraničních subjektů v ČR, družstevní vztahy; právní pomoc ve styku s cizinou, průmyslové a autorské právo;

Při obhajobě trestní věci: http://www.ct24.cz/domaci/111695-pokus-o-vrazdu-u-soudu-muze-privazali-za-auto-a-vlaceli-ho-skoro-1-5-kilometru/

Partneři

JUDr. Jindřich Palička, advokát, specializace na občanské právo, vymáhání pojistných plnění, rodinné právo včetně rozvodů a vypořádání společného jmění manželů; včetně působnosti v právních oborech: pracovní právo a trestní právo;

JUDr. Ladislav Piterka, advokát, specializace na pracovní právo, odškodňování úrazů a nemocí z povolání, řešení škod a související sociálně právní vztahy, bytovou problematiku, uplatňování pojistných nároků a přestupkové právo v oblasti dopravních nehod včetně jejich komplexního vyřešení;

JUDr. Rostislav Neuvirt, advokát, specializace na obchodní právo, věcná práva včetně investiční výstavby, vlastnictví, nemovitosti, právo stavby a dílo, soutěžní a autorské právo, závazky z jiných právních důvodů (bezdůvodné obohacení aj.), průmyslové a autorské právo;

JUDr. Stanislav Brtník, advokát, specializace na obhajoby v oblasti trestné činnosti proti životu a zdraví, drogové kriminality a trestné činnosti daňové, poplatkové a devizové, včetně zastupování ve správních řízeních o výkonu služby příslušníků ozbrojených sborů;

Mgr. Bc. Kateřina Šímová, advokátka, specializace na občanské právo, rodinné právo včetně opatrovnických vztahů; změny a vypořádání manželských majetkových práv, věcná práva, vlastnictví včetně převodu nemovitostí, spoluvlastnictví, bytové právo, pohledávky z nájemních vztahů včetně družstevních podílů, zástavní práva, závazky ze zaopatřovacích smluv, obhajoba mladistvých a majetkových trestných činů;

Mgr. Barbora Magočová, advokátka, specializace na občanské právo, rodinné právo, předmanželské smlouvy, společné jmění manželů, rozvody a vypořádání majetkových práv manželů, reklamace dovolených, závazkové vztahy z právních jednání a deliktů (kupní smlouvy, smlouvy o dílo, nájemní smlouvy, škody a různé druhy uzavíraných smluv se slabší stranou nebo mezi podnikateli) a nekalá soutěž;

Mgr. Petra Králíková, advokátka, specializace na občanské právo, absolutní majetková práva, vlastnictví, spoluvlastnictví včetně společenství vlastníků, družstevní vztahy, bytové právo, závazkové vztahy z právních jednání a deliktů (smlouvy kupní, darovací a nájemní), spoluvlastnictví, pohledávky z nájemních vztahů včetně družstevních a přestupkové právo včetně řízení přestupkové agendy u municipalit

Zaměstnanci

JUDr. Bernard Podstufka, právník, specializace na občanskoprávní a správní soudní spory, dále na pracovněprávní vztahy; v oblasti pracovního práva vykonává rovněž přednáškovou činnost pro zaměstnavatele a instituce, právní vztahy směnečné a šekové;

Specialisté

Ing. Ivo Kadlčík, znalec z oboru IT a kybernetiky;

Ing. Jindřich Richter, auditor, účetní a daňový poradce;

Ing. Daniel Ďurovec, specialista na účetnictví a daně;

Vlastimil Rundt, soudní znalec v oboru oceňování nemovitostí;

Zdeněk Větrovský, patentový zástupce, specializace: průmyslové vzory a ochranné známky;

Zaměstnanci centrály:

Miroslava Krompolcová, vedoucí kanceláře, ekonomická oblast

Eva Szkorzupová, asistentka, komunikace a koordinace procesů AK