Profil společnosti

Vznik a rozvoj firmy

Advokátní kancelář MOURAL BURĎÁK & PARTNEŘI (dále jen právnická firma) je právním nástupcem poradenské kanceláře BENSCH & BENSCH, která zahájila svou činnost podle Rozhodnutí odboru soukromého podnikání Úřadu města Ostravy, pod č.j. 02274C ze dne 13. 12. 1990.

Strategické řízení umožnilo firmě i v průběhu ekonomické krize v letech 2008 a 2009 rozvíjet svou činnost a posilovat konkurenceschopnost.

 

Třetí desetiletí (věříme, že) nadále úspěšného rozvoje firmy, bude zahrnovat období od 14. 12. 2010 do 13. 12. 2020.

Zkušenosti

Dlouhodobé poskytování právních služeb a uplatňování práv a oprávněných zájmů našich klientů nám umožnilo získání specifických zkušeností, mimo jiné o:

 • formách řízení a rozhodování v akciových společnostech, které mohou naši klienti efektivně aplikovat. (Zajistili jsme založení řady akciových a dalších obchodních společností, včetně podpory aplikace Kodexu správy a řízení společností, založeného na Principech OECD, jež umožňují managementu a.s. realizaci vyšší úrovně řízení společnosti a poskytují akcionářům vyšší kvalitu zajištění jejich investovaných prostředků)
   
 • postupech rozhodování samosprávných orgánů a orgánů státní správy v obcích a městech, které mohou být našimi klienty výhodně využity
   
 • řešení právních vztahů v oblasti speciálních právních úprav například pro energetická odvětví, hospodaření s odpady aj. (Jako člen Asociace energetických manažerů disponujeme potřebnými daty a informacemi o připravovaném vývoji legislativy v energetické a jiných speciálních oblastech.)
   
 • řešení obchodních a občanských závazkových vztahů (smluv a dohod) z jejich tvorby, uzavírání, změn a ukončování či rušení, resp. soudních sporů z důvodu porušování povinností smluvních stran (vady dodávek či díla etc.)
   
 • vymáhání pohledávek a exekucí (v řádu desetitisíců případů), včetně nucené správy, řízení likvidací a konkursů
   
 • vzniku, změn a omezení vlastnických vztahů k nemovitostem včetně vztahů specificky vázaných k liniovým stavbám.
   

Působnost

Souhrnný rozsah působnosti naší kanceláře uvádíme na stránce SLUŽBY.

 

tisknout článekodeslat na e-mail