Služby

Řešíme pro společnosti…

 1. Zakládání a změny společností.
 2. Vztahy mezi společníky a statutárními orgány či zaměstnanci.
 3. Převody obchodních podílů.
 4. Organizujeme valné hromady.
 5. Jsme „tajemníky“ představenstev.
 6. Sestavujeme smlouvy.
 7. Vyhotovujeme „Vaše“ připomínky ke všem návrhům smluv včetně vysvětlivek.
 8. Zajišťujeme oblast pracovně právních vztahů, včetně školení zaměstnanců.
 9. Zajišťujeme správu statutárních dokumentů.
 10. Spolupracujeme na tvorbě a „regulujeme“ nevyužité právní možnosti či bariéry ve strategických dokumentech.
 11. Vymáháme pohledávky.
 12. Zastupujeme při řešení vad, nebo škod.


Pro poškozené..

 1. Uplatníme nároky z doprav. nehod či škod.
 2. Zastupujeme poškozené v trestním řízení.

Pro podnikatele…

 1. Sestavujeme smlouvy.
 2. Vyhotovujeme připomínky ke všem návrhům smluv, včetně vysvětlivek pro klienta.
 3. Zajišťujeme oblast pracovně právních vztahů, včetně školení.
 4. Spolupracujeme na tvorbě a právně regulujeme strategické dokumenty o nevyužité právní možnosti či bariéry.
 5. Řešíme pohledávky.
 6. Zastupujeme při řešení vad, nebo škod.
 7. Zpracováváme („na míru“) smlouvy a obchodní podmínky včetně zajištění plnění.
 8. Zastupujeme na úřadech.
 9. Poskytujeme konkurenční výhodu.
 10. Zajišťujeme správu statutárních dokumentů.


Pro trestně stíhané…

 1. Poskytujeme obhajobu u Policie ČR a soudů či jiných orgánů.
 2. Řidičům poskytujeme komplexní služby.

Pro občany…

 1. Bráníme Vás před dobýváním pohledávek.
 2. Zastupujeme u soudů i při mimosoudních řešeních problémů.
 3. Sepisujeme smlouvy tak, abyste nebyli „okradeni“ či „napáleni“ a umíme zajistit jejich plnění.
 4. Při převodech nemovitostí umíme ochránit Vaše peníze i nemovitosti.
 5. Splátky, či půjčku umíme správně a účinně vymáhat.


Pro města a obce…

 1. Kompletní řešení organizace veřejných zakázek včetně sjednávání smluv.
 2. Právní konzultace a písemná stanoviska k řešeným problémům běžného života.
 3. Připomínky ke smlouvám (e-mailem) i s jejich odůvodněním (jako ochranu funkcionářů obce před vznikem škody).
 4. Účast při vybraných náročných jednáních s právním servisem pro představitele obcí.

 

tisknout článekodeslat na e-mail